Vítejte v sérii krátkých kurzů:

Fakt, jo?

Pomůže vám s orientací v mediálním chaosu. Společně se naučíme krotit zmatky a nedorozumění, které do našich životů přináší. Začněte zhlédnutím videa, které vám představí lektora Davida a téma celé série. Pak už pokračujte do jednotlivých kurzů. Protože budou kurzy k dispozici českému i slovenskému publiku, provedou vás jimi českoslovenští moderátoři Beáta a Martin.

Projekt vznikl za podpory Google Česká republika.logo google


K jednotlivým kurzům pokračujte níže. šipka dolu


Všechny kurzy

1: Kdo je autorem nebo tvůrcem mediálního sdělení?

Course rating:

Pojďme se společně podívat na zoubek autorům mediálních sdělení! Ukážeme si, jak ověřovat jejich důvěryhodnost.

2: Co je obsahem mediálního sdělení?

Course rating:

Tentokrát si společně ukážeme rozdíly mezi druhy mediálních sdělení. Ukážeme si, proč je důležité se v nich orientovat a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

3: Jak se mediální sdělení snaží upoutat pozornost?

Course rating:

Ukážeme si některé typy mediálních manipulací a povíme si, jak odhalovat zavádějící titulky a obrázky.

4: Komu je mediální sdělení určeno?

Course rating:Nyní nechejme autora, obsah a formu stranou a zaměřme se na nás samotné. Dokážeme na internetu spolehlivě odolat nátlaku algoritmů? A proč jsou záludné tzv. řetězové e-maily?

5: Proč bylo mediální sdělení vytvořeno?

Course rating:

Posvítíme si na to, proč je vhodné zajímat se také o motivaci autorů mediálních sdělení všeho druhu. Co mohou mít za lubem?